Poligami - Perlu Kebenaran Mahkamah
19 April 2002

Soalan:

Saya telah berkahwin selama 17 tahun dan dikurniakan dua orang anak. Suami saya kini telah menyatakan niatnya untuk berkahwin lain. Alasannya ialah dia telah jatuh cinta dan tidak mahu terjerumus ke lembah maksiat.
Saya tidak bersetuju dengan niatnya kerana tiada yang kurang pada diri dan layanan saya terhadapnya. Dia kini sedang membuat permohonan berpoligami di mahkamah. Apakah yang boleh saya lakukan?
Bagaimana jika dia berkahwin tanpa kebenaran?
-Mariam Salleh.

Jawapan:

Mengikut undang-undang Islam, seorang lelaki dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang isteri dengan syarat dia boleh berlaku adil kepada mereka.

Dalil membenarkan poligami ini dinyatakan dalam surah Al-Nisaa ayat 3 bermaksud:
Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan telah memperuntukan tentang poligami. Seksyen 23 (1) dan juga seksyen yang sama di bawah Enakmen Keluarga Islam Negeri Selangor telah memperuntukkan keperluan izin daripada mahkamah sebelum seseorang lelaki mahu berpoligami.

Dalam kes puan, suami puan sedang membuat permohonan berpoligami di mahkamah. Pada kebiasaan mahkamah akan memanggil isteri yang sedia ada, iaitu puan, ke mahkamah untuk mengambil keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut.

Ini diperuntukan dalam Seksyen 23 (4) (a). Oleh yang demikian, apabila dipanggil oleh mahkamah pada tarikh yang ditetapkan, puan perlulah tampil ke mahkamah memberi keterangan agar mahkamah berpuas hati sama ada:

a. Perkahwinan yang dicadangkan itu patut dan perlu jika ada hal keadaan seperti kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, gila di pihak isteri dan sebagainya.

b. Bahawa suami berkemampuan dari segi hukum syarak dengan melihat jumlah tanggungan sedia ada dan bakal ditanggung.

c. Bahawa suami berupaya beri layanan sama rata kepada semua isteri ikut hukum syarak dan

d. Bahawa perkahwinan dicadangkan tidak menyebabkan darar syarie kepada isteri yang sedia ada.
Apabila puan hadir ke mahkamah memberi keterangan mengenai perkara-perkara yang ditimbulkan oleh suami puan seperti di atas, mahkamah akan menilai sama ada kesemua perkara (a) hingga (d) di atas telah dipenuhi. Dan sekiranya mahkamah berpuas hati kesemuanya telah dipenuhi maka mahkamah membenarkan berpoligami tersebut, walaupun tanpa persetujuan puan.

Bagaimanapun, perlu diingat di sini bahawa mahkamah perlu menurut Seksyen 23 mematuhi kesemua syarat dan keperluan dalam seksyen tersebut tanpa mengabaikan salah satu daripadanya.

Sekiranya mahkamah membenarkan poligami tersebut tanpa menilai atau berpuas hati dengan kesemua syarat dan keperluan yang diperuntukan, puan boleh merayu terhadap keputusan mahkamah tersebut dalam tempoh 14 hari daripada tarikh keputusan dibuat.

Kes yang menjelaskan kepentingan syarat tersebut ialah Aishah vs Wan Mohd Yusof (1990) 7 Jurnal Hukum muka surat 152, di mana Jawatan Kuasa Rayuan telah menolak keputusan Hakim Mahkamah Syariah Shah Alam, yang telah membenarkan permohonan berpoligami atas alasan pemohon ada kemampuan nafkah zahir dan batin serta takut berlaku zina dan maksiat.

Isteri telah merayu kepada Jawatan Kuasa Rayuan yang membenarkan rayuan kerana hakim dahulu tidak langsung mengambil kira kesemua syarat di bawah Seksyen 23 (4).

Beban untuk membuktikan sama ada suami tersebut memenuhi setiap syarat dan keperluan di dalam Seksyen 23 tersebut, adalah terletak kepada suami seperti yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Ulang Bicara Selangor dalam kes Rajamah lwn. Abd Wahab (1990) Jurnal Hukum 171, iaitu beban membuktikan bahawa ia boleh memelihara lebih daripada satu isteri adalah ke atas suami. Oleh kerana suami gagal membuktikan kebenaran untuk berpoligami telah dibatalkan.

Sekiranya suami puan tidak mendapat kebenaran berpoligami dari mahkamah dan dia pergi ke luar daerah untuk berkahwin, puan boleh membuat aduan mengenai perkara tersebut di Bahagian Pengaduan dan Penguatkuasaan Syariah Jabatan Agama Islam.

Jika disabit kesalahan, menurut Seksyen 123, dia boleh dihukum denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih enam bulan.

- Siti Razasah Razak dari Tetuan Razasah Razak & Co
Segala kemusykilan boleh dikemukakan kepada Sisters In Islam No. 25 Jalan 5/31, 46000 Petaling Jaya Selangor atau telefon 03-7960 4485 atau e-mail: bantuanguaman@sistersinislam.org.my