Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

 TODAY Magazine - Silenced by More Powerful Voices?
webmaster On Friday 21 September 2007 | Read/Post Comment: 0
 Amendment to Penal Code and Criminal Procedure Code (20 September 2007)
webmaster On Wednesday 19 September 2007 | Read/Post Comment: 0
 Suami tanggung nafkah anak tiri
e107 On Friday 07 September 2007 | Read/Post Comment: 0
 It’s Deeds that Will Test Religion - News Straits Times
webmaster On Wednesday 29 August 2007 | Read/Post Comment: 0
 The Sun - What does Merdeka mean to you?
webmaster On Wednesday 29 August 2007 | Read/Post Comment: 0
 The Times - Islam's war on sin dims bright lights in a nation torn between cultures
webmaster On Saturday 18 August 2007 | Read/Post Comment: 0
Suami enggan lafaz talak
email to someone printer friendly


Soalan:
Saya dan suami sering bertelingkah dan dia selalu memukul saya sehingga lebam-lebam. Saya tidak tahan lagi dan mahu bercerai dengannya, tetapi dia tidak mahu melafazkan talaq ke atas saya. Tiadakah jalan lain untuk saya bercerai selain dijatuhkan talaq?

Sri Shahrizat,
Putrajaya


Jawapan:
Ramai yang mengatakan bahawa pergaduhan antara suami isteri adalah asam garam berumahtangga. Bak kata pepatah, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri.

Namun, ada pula halnya di mana pertelingkahan ini tidak dapat diselesaikan sehingga menjadi masalah yang berlarutan, malah membawa kepada pukul-memukul. Ini jauh sekali daripada gaya hidup berumahtangga yang digalakkan dalam ajaran Islam.


Bagi pasangan suami isteri yang tidak boleh berdamai semula, perceraian merupakan jalan penyelesaian terbaik selagi ia dilakukan dengan cara yang berhemah. Jika puan sudah berkeputusan untuk bercerai, terdapat tiga jalan yang puan boleh ambil menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.


Cerai ta’liq (seksyen 50)


Ta’liq adalah perjanjian yang ditandatangani semasa pernikahan. Ia membenarkan puan memohon perceraian sekiranya suami puan melanggar mana-mana syarat yang terdapat dalam ta’liq tersebut, misalnya, jika dia tidak membayar nafkah. Dalan situasi puan, alasan yang terpakai untuk memohon cerai adalah suami menyebabkan kemudaratan ke atas puan dengan mencederakan puan.


Dengan yang demikian, bolehlah puan membuat permohonan ke mahkamah syariah bahawa perceraian telah berlaku. Mahkamah akan membuat siasatan akan kesahihan kenyataan puan dan, sekiranya berpuashati bahawa suami puan telah melanggar syarat ta’liq, mahkamah akan mengesahkan dan merekodkan perceraian tersebut.


Cerai fasakh (seksyen 52)


Cerai fasakh adalah cara membubarkan perkahwinan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Menurut seksyen 52 (1), terdapat 12 sebab puan boleh membuat permohonan fasakh.


Sebab-sebab itu adalah: tempat suami berada tidak diketahui selama lebih daripada satu tahun; suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama tiga bulan; suami dihukum penjara selama tiga tahun atau lebih; dan suami tidak menunaikan kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) tanpa sebab yang munasabah selama tempoh satu tahun.


Sebab-sebab lain yang membolehkan puan meminta fasakh termasuklah: suami mati pucuk masa berkahwin hingga sekarang dan ini tidak diketahui puan; suami telah gila selama dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta, vitiligo atau penyakit kelamin yang boleh berjangkit; dan jika puan dikahwinkan oleh wali mujbir puan sebelum puan baligh, puan masih belum disetubuhi suami puan dan masih belum mencapai umur 18 tahun, kini menolak perkahwinan itu.


Puan juga boleh memohon fasakh sekiranya suami puan menganiayai puan. Menganiaya di sini membawa maksud: suami lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan puan menderita; atau suami berkawan dengan perempuan jahat atau berperangai keji; atau memaksa puan hidup secara lucah; atau melupuskan harta puan atau melarang puan dari menggunakan hak puan terhadap harta itu; atau menghalang puan dari menjalankan kewajipan agama; atau jika suami puan berpoligami, dia tidak melayani puan secara adil.


Beberapa lagi sebab puan boleh memohon fasakh adalah: suami sengaja belum menyetubuhi puan selepas empat bulan berlalu; puan tidak memberi izin sebelum berkahwin atau izin itu tidak sah; pada masa berkahwin itu puan adalah seorang yang sakit otak dari jenis yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi fasakh di bawah Hukum Syara'.


Melihat kepada alasan-alasan yang disenaraikan di atas, jelaslah bahawa alasan yang terpakai dalam situasi puan adalah suami puan lazim menyakiti dan menjadikan kehidupan puan menderita.


Kesimpulannya, puan boleh memohon cerai ta’liq atau fasakh memandangkan suami puan tidak mahu melafazkan talaq. Namun begitu, ada kalanya permohonan cerai atas alasan dipukul suami tidak dibenarkan oleh mahkamah jika mahkamah mendapati bahawa kesahihan alasan tersebut tidak terbukti.


Dalam keadaan ini, puan masih ada satu jalan terakhir iaitu cerai khul’ atau dikenali sebagai cerai tebus talaq (seksyen 49).


Cerai tebus talaq dilakukan dengan puan membayar sejumlah wang kepada suami puan. Jika jumlah yang perlu dibayar oleh puan dipersetujui antara puan dan suami, mahkamah syariah akan memerintahkan suami puan melafazkan talaq ke atas puan. Sebaliknya, jika persetujuan tentang jumlah wang yang perlu puan bayar tidak dapat dicapai, mahkamah syariah akan menetapkan nilainya berdasarkan hukum syara’ dan dengan mengambilkira status dan kemampuan puan sebelum suami puan diperintahkan untuk melafazkan talaq.


Talaq yang dilafazkan oleh suami puan dalam situasi ini dianggap sebagai talaq ba-in sughra yakni tidak boleh diruju’ semula.


Panel Peguam Sisters In Islam.
Adakah kami sudah rujuk semula?
email to someone printer friendly


Soalan:
Suami menceraikan saya di luar mahkamah dengan talaq satu. Perceraian kami telah didaftarkan dan kami kini menunggu hari perbicaraan untuk pengesahan cerai. Dua minggu setelah melafazkan talaq, suami datang ke rumah dan mengadakan hubungan kelamin dengan kerelaan saya. Adakah kami dianggap sudah ruju' semula? Bagaimana cara yang betul sekiranya suami mahu meruju' semula dengan saya?

Anunziata Abdool Raheem,
Kuala Lumpur.

Jawapan:
Terima kasih kerana mengemukakan kemusykilan puan kepada kami.

Ruju' merupakan keadaan di mana suami yang telah melafazkan talaq ke atas isterinya kembali semula kepadanya semasa dalam tempoh ‘iddah. Tempoh ‘iddah bagi seorang wanita adalah tiga kali suci daripada haid.


Suami hanya boleh meruju' kembali bekas isterinya sekiranya isteri dicerai dengan talaq satu atau talaq dua (talaq rajie). Ini berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 229: “Talaq (yang boleh diruju' kembali itu hanya) dua kali, sesudah itu bolehlah ia ruju' memegang terus (isterinya) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya dengan cara yang baik”.


Berdasarkan Seksyen 51 (8) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, terdapat beberapa perkara yang perlu dipenuhi oleh pasangan yang ingin meruju'.


Pertamanya, suami hendaklah melafazkan niat untuk meruju' bekas isterinya. Kedua, bekas isteri perlu memberikan persetujuannya ke atas ruju' tersebut. Kemudiannya, suami perlu membuat permohonan ke mahkamah syariah untuk mendaftarkan ruju'.


Akhir sekali, mahkamah akan mengeluarkan perintah supaya pasangan yang telah bercerai tadi hidup semula sebagai suami isteri.


Setelah proses ruju' itu lengkap barulah suami boleh kembali kepada bekas isterinya.


Dari peruntukan undang-undang ini. Jelasnya terdapat dua perkara yang amat penting dalam proses ruju': lafaz niat ruju' oleh suami dan persetujuan daripada isteri.


Seorang suami tidak boleh menganggap bahawa ruju' akan terjadi secara automatik kerana itu kemahuannya. Isteri haruslah bersetuju ke atas ruju' tersebut. Sekiranya isteri tidak bersetuju maka tiada ruju' bagi pasangan tersebut.


Suami juga tidak boleh memaksa bekas isterinya ruju' semula dengannya.


Apabila pasangan yang bercerai ruju' semula, mereka harus melaporkannya ke mahkamah syariah. Ini bagi memastikan bahawa rekod mengenai perceraian dan ruju' adalah betul dan tidak timbul apa-apa syak wasangka akan status perkahwinan seseorang.


Menurut jumhur ulama' yang empat, iaitu pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'e dan juga Imam Ibn Hanbal, ruju' hanyalah berkesan jika niat ruju' dilafazkan secara terang dan jelas. Tetapi, terdapat perbezaan pendapat antara keempat-empat mazhab tentang sama ada ruju' boleh berlaku berikutan hubungan kelamin.


Menurut Mazhab Syafi'e yang diterimapakai di Malaysia, hubungan kelamin tidak dianggap sebagai memenuhi syarat untuk ruju', walaupun suami mengadakan hubungan kelamin dengan niat untuk ruju' semula dengan puan. Ini kerana, bagi Mazhab Syafi'e, niat ruju' mestilah dilafazkan atau dibuat secara bertulis.


Apa yang puan dan suami patut lakukan sekarang adalah pergi ke mahkamah syariah yang mendengar kes perceraian puan untuk memastikan sama ada ruju' sudah terjadi, dan jika adanya ruju', maka daftarkanlah ruju' tersebut.


Diharap jawapan yang kami berikan di sini sedikit sebanyak dapat membantu menyelesaikan masalah puan.


Panel Peguam Sisters In Islam.

 Let's Give Freedom a Good Press - New Straits Times
webmaster On Friday 27 July 2007 | Read/Post Comment: 0
 Hibah perlu disempurnakan semasa hayat
e107 On Friday 13 July 2007 | Read/Post Comment: 0
Go to page   <<        >>  

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap