Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Abang halang perkahwinan
email to someone printer friendly

Soalan:

SAYA dan teman lelaki merancang ingin berkahwin dalam waktu yang terdekat ini. Tetapi saya mempunyai masalah dalam hal permohonan wali. Bapa saya telah meninggal dunia tetapi masih mempunyai abang. Abang saya berkeras tidak mahu membenarkan saya berkahwin dengan teman lelaki. Saya ada mendengar tentang permohonan wali hakim. Bagaimanakah caranya untuk saya memohon? Bolehkah abang saya menghalang saya daripada berkahwin? Saya sudah pun berumur 30 tahun. Saya rasakan saya sudah matang untuk membuat keputusan sendiri. Apa yang saya harapkan ialah abang saya menghormati keputusan saya.

Aaliyah Ramlan,
Kelantan

Jawapan:


Jika dilihat dari segi hukum syarak, Islam menetapkan rukun-rukun nikah yang perlu dipenuhi untuk menjadikan sesuatu pernikahan itu sah. Malaysia adalah salah satu negara yang mengguna pakai pandangan Imam Shafie dalam hal-hal perundangan Islam.

Menurut mazhab Shafie, rukun-rukun nikah yang perlu dipenuhi ialah:

1. Adanya pihak lelaki

2. Adanya pihak perempuan

3. Wali bagi pihak perempuan

4. Dua orang saksi

5. Lafaz ijab dan kabul

Yang menjadi masalah dalam kes saudari ini adalah berkenaan wali yang enggan mewalikan saudari.

Seksyen 13 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kelantan) 2002 menyatakan bahawa selain persetujuan pihak lelaki dan perempuan, wali juga hendaklah bersetuju terhadap pernikahan tersebut.

Oleh kerana wali saudari enggan memberikan persetujuannya, saudari boleh memohon kepada mahkamah syariah yang berdekatan dengan tempat tinggal saudari untuk menggunakan wali hakim.

Satu perbicaraan akan dilaksanakan dan abang saudari akan dipanggil untuk memberikan hujahnya mengapa dia enggan mewalikan pernikahan saudari. Dia haruslah mempunyai alasan yang munasabah mengikut hukum syarak mengapa dia enggan mewalikan pernikahan saudari.

Jika mahkamah mendapati bahawa tiada alasan yang munasabah diberikan, mahkamah akan membenarkan permohonan saudari untuk wali hakim.

Mahkamah menyatakan bahawa apa yang perlu dipertimbangkan oleh wali adalah sama ada pihak perempuan sudah bertunang atau ada perjanjian dengan orang lain atau adakah pihak lelaki tidak berkemampuan atau menghidap penyakit berjangkit. Dalam kes ini, jawapan kepada kesemua persoalan tersebut adalah ‘tidak ada’.

Panel Peguam Sisters In Islam.
 The Star - Speaking up for our women
webmaster On Sunday 28 May 2006 | Read/Post Comment: 0
 Changing the Muslim Mindset - New Straits Times
webmaster On Friday 19 May 2006 | Read/Post Comment: 0
 The Sun - Far from equal
webmaster On Sunday 07 May 2006 | Read/Post Comment: 0
 Amanah ayah tentang harta pusaka
e107 On Friday 05 May 2006 | Read/Post Comment: 0
 Datuk Onn Jaafar's Rich Legacy - New Straits Times
webmaster On Friday 05 May 2006 | Read/Post Comment: 0
 Sexist Remark by MP Undermines Public Confidence in Lawmakers (27 April 2006)
webmaster On Thursday 27 April 2006 | Read/Post Comment: 0
 The Sun - 'Sepet' and 'Gubra' draw controversy
webmaster On Wednesday 26 April 2006 | Read/Post Comment: 0
 Matter of Conscience, Not Policing - New Straits Times
webmaster On Friday 21 April 2006 | Read/Post Comment: 0
Taklik dan cara melindungi isteri
email to someone printer friendly

Soalan & Jawapan:

MASIH ramai pasangan suami isteri yang tidak mengetahui apa itu taklik. Taklik sebenarnya dapat melindungi isteri-isteri daripada penganiayaan suami.

Ikuti soal jawab ringkas daripada Sisters in Islam; (SIS) Forum Malaysia tentang taklik dan taklik tambahan.

Apakah taklik?

Taklik adalah syarat-syarat yang boleh ditetapkan antara pasangan suami isteri setelah mencapai satu persetujuan. Mengikut seksyen 2 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984, taklik bermaksud lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut hukum syarak dan peruntukan akta ini.

Adakah kerajaan sudah menetapkan satu surat taklik yang standard?

Sememangnya pihak kerajaan telah menetapkan satu surat perakuan taklik yang standard dan diguna pakai oleh setiap negeri. Taklik standard adalah seperti berikut: “Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya (nama) selama empat bulan Hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut pada hal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah, yang menerima bagi pihak saya satu ringgit maka pada ketika itu bertalak ia dengan talak khul’.” Bagaimanapun, taklik ini mungkin berbeza dari satu negeri ke negeri yang lain.

Adakah kita boleh menambah taklik yang sudah disediakan oleh kerajaan ini?

Seksyen 22 Akta memperuntukkan tentang pendaftaran taklik lain dalam Pendaftaran Perkahwinan. Taklik lain inilah yang dimaksudkan dengan taklik tambahan. Akta juga tidak menyebut apakah syarat-syarat yang boleh ditambah tetapi hendaklah tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Apakah syarat-syarat yang boleh dikatakan tidak bertentangan dengan hukum syarak?

Antara contoh syarat-syarat yang dibenarkan dalam hukum syarak ialah suami tidak boleh paksa isteri berhenti kerja sudah berkahwin, suami tidak boleh mendera emosi isteri, suami tidak boleh berpoligami tanpa keizinan isteri sedia ada dan suami memberi kuasa kepada isteri untuk menceraikannya.

Adakah dengan terlanggarnya syarat-syarat tersebut, maka penceraian terus berlaku?

Penceraian tidaklah berlaku secara automatik. Isteri hendaklah mengadu kepada mahkamah syariah. Apabila sudah terbukti bahawa adanya syarat-syarat yang telah dipersetujui dan satu pihak telah melanggarnya, maka mahkamah akan memutuskan penceraian taklik ini.

Bolehkah pasangan yang sudah berkahwin menambah taklik mereka?

Sudah tentu boleh. Tidak ada halangan masa untuk menambah taklik dari segi hukum syarak mahupun undang-undang. Asalkan pasangan suami isteri telah bersetuju, maka ia boleh dilakukan.

Apakah prosedur untuk membuat tambahan kepada taklik yang sudah ada ini?

Satu dokumen yang mengandungi syarat-syarat taklik hendaklah di bawa ke Pejabat agama yang berdekatan untuk didaftarkan di bahagian Pendaftaran Pernikahan dan Penceraian.

Suami kemudiannya hendaklah melafazkan taklik tambahan ini di hadapan Pendaftar dan isteri, disaksikan oleh dua orang saksi. Suami, isteri dan saksi-saksi kemudiannya menandatangani surat perakuan taklik tambahan sebagai tanda mengesahkan perjanjian tersebut.

Panel Peguam Sisters In Islam.
Go to page   <<        >>  

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap