Promoting an understanding of Islam that recognises the principles of
justice, equality, freedom, and dignity within a democratic nation state

Tuntut Harta - Wajarkah Ambil Tindakan Undang-Undang
email to someone printer friendly


Soalan:
Pada 1/5/05, ibu kandung saya telah meninggal dunia, meninggalkan duda berusia 78 tahun, 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan termasuk saya.

Arwah ibu telah membeli apartment atas namanya seorang, secara tunai tetapi hanya membayar RM500 (deposit) sebelum ditimpa sakit jantung. Baki tersebut telah dijelaskan dan didahulukan oleh saya dan anak saya bagi mengelakkan arwah ibu daripada dibebankan dengan bayaran faedah yang tinggi.

Wang ini bukan hadiah tetapi hutang kepada ibu. Malangnya anak-anak yang lain, walaupun tahu akan pendahuluan wang pembelian tersebut, sekarang mahu menuntutnya sebagai harta pusaka melalui faraid. Soalannya:

(1) Bolehkah bapa saya menuntut sebahagian daripada harta? Adakah akan memberi kesan kepada tuntutan faraid?

(2) Bagaimana dengan hutang ke atas pembelian rumah oleh arwah? Segala bukti pembelian dan perbelanjaan ke atas harta berkenaan memang di tangan saya termasuk dokumen perjanjian jual-beli. Wajarkah saya berbuat demikian?

(3) Bolehkah anak lelaki masing-masing menerima 2/3 sedangkan mereka tidak memikul tanggungjawab membela bapa atas alasan bapa tidak waras? Bapa mengidap epilepsi dan darah tinggi tetapi doktor mengesahkan bapa saya masih waras dan sihat.

(4) Bolehkah saya mengambil tindakan undang-undang terhadap adik beradik saya yang lain kerana menafikan hak saya dan bapa sebagai waris yang sah?

Sofea Amirul,
Setiawangsa, Kuala Lumpur


Jawapan:
Pembahagian harta secara faraid adalah salah satu cara pembahagian harta di dalam Islam. Namun, ramai yang kurang faham bahawa pembahagian secara faraid ini hanya boleh dilakukan setelah selesai segala hutang piutang dan wasiat.

Begitu juga dengan hutang piutang yang ditinggalkan oleh si mati. Ia mestilah dilangsaikan terlebih dahulu sebelum harta pusaka boleh dibahagikan mengikut hukum faraid.

Maka, tidak salah untuk puan menuntut supaya hutang rumah arwah terhadap puan dilunaskan terlebih dahulu.

Oleh itu, wang yang didahulukan oleh puan dan anak puan dalam pembelian apartment arwah boleh dikira sebagai hutang. Dengan bukti-bukti yang ada, sudah tentu akan menguatkan kes puan.

Bapa puan boleh mengenal pasti harta-harta yang dianggap harta sepencarian dan membuat permohonan tuntutan harta sepencarian di mahkamah syariah.

Apa yang bapa puan perlu buktikan di sini adalah, bapa puan ada membuat sumbangan terhadap perolehan harta tersebut dan sebanyak mana sumbangan bapa puan ke atas harta itu.

Jika bapa puan ada membuat apa-apa bayaran terhadap harta sepencarian tersebut, maka bukti-bukti seperti resit-resit pembayaran, arahan potongan gaji, perjanjian pinjaman perlulah disertakan untuk menyokong kes bapa puan. Selain itu, sumbangan selain daripada wang ringgit seperti tenaga juga akan diambil kira oleh mahkamah untuk menentukan kadar sumbangan. Adalah lebih elok jika bapa puan dapat membawa saksi untuk menyokong kes bapa puan ini.

Prosedur yang betul, apabila satu permohonan pembahagian harta pusaka kecil dimajukan, Pentadbir Tanah akan memastikan sama ada waris ingin membuat tuntutan harta sepencarian. Kemudian kes ini akan dimajukan pula ke mahkamah syariah untuk diputuskan tentang harta sepencarian. Oleh itu, tuntutan harta sepencarian dilakukan di mahkamah syariah manakala selepas keputusan diperoleh, perintah dari mahkamah syariah itu perlulah diajukan kepada Bahagian Pembahagian Harta Pusaka Kecil supaya harta yang berkaitan sahaja dibahagikan mengikut faraid.
Puan sebenarnya tidak perlu untuk memfailkan satu petisyen yang berbeza untuk pembahagian harta pusaka ini.

Menurut seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955, puan berhak untuk membuat rayuan ke mahkamah tinggi atas keputusan yang telah diberikan oleh Pentadbir Tanah. Puan boleh menyatakan bahawa keputusan pembahagian harta pusaka yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah berdasarkan maklumat yang tidak tepat kerana puan sebagai waris yang berhak tidak disenaraikan sebagai salah seorang waris. Tambahan pula, pembahagian harta pusaka telah dilakukan tanpa mengambil kira tuntutan harta sepencarian yang sedang berjalan di mahkamah syariah dan juga tidak ditolak segala hutang yang berkaitan ke atas harta pusaka tersebut.

Puan boleh memohon kepada mahkamah tinggi supaya membatalkan perintah Pentadbir Tanah dan memohon supaya kes itu dibicarakan semula di bahagian Pembahagian Harta Pusaka Kecil, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Menurut seksyen 16(1) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955, apabila menerima notis rayuan di bawah seksyen 29, hendaklah menunggu sehingga rayuan itu diputuskan.

Puan haruslah bertindak segera sebelum pindah milik harta tersebut sempurna. Ini akan menyulitkan lagi keadaan kerana kemungkinan harta tersebut akan berpindah tangan pula apabila pindah milik telah sempurna.

Selain itu, menurut seksyen 30 Akta Kesalahan Jenayah Shariah (Wilayah Persekutuan) 1997, adalah menjadi satu kesalahan apabila memberi keterangan, maklumat atau pernyataan palsu dalam apa-apa peringkat dalam sesuatu prosiding kehakiman di Mahkamah.

Oleh itu puan bolehlah membuat pengaduan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan tentang perkara ini supaya Jabatan Perundangan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM3000 atau dipenjarakan selama tidak lebih dari dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Panel Peguam Sisters In Islam.

Copyright | Privacy Policy | Contact Us | Sitemap