News Item: : Selepas Poligami - Suami Tidak Berlaku Adil
(Category: Legal services > Legal column > Poligami)
Posted by
Friday 11 February 2005


Soalan:
Suami saya telah berkahwin dua tanpa izin saya. Semenjak berkahwin dua, dia tidak pernah memberi wang saku kepada saya seperti dahulu, semasa dia belum berkahwin dua. Bukan itu sahaja, semenjak berkahwin dua, nafkah anak-anak juga kadang-kadang terabai. Apabila saya membuat aduan ke Pejabat Agama, seorang ustazah di bahagian poligami memberitahu bahawa apabila seorang isteri bekerja, keizinan suami yang membenarkannya bekerja boleh menggantikan nafkah yang wajib diberikan setiap bulan. Jadi, apakah hak saya sebagai isteri? Betulkah suami tidak wajib memberi nafkah sekiranya isteri bekerja? Adakah suami tidak berlaku adil dengan tidak memberikan nafkah seperti sebelum dia berpoligami?

Widuri,
Taman Miharja


Jawapan:
Dalam perundangan di Malaysia, poligami dibenarkan tetapi ia hendaklah mendapat kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Ini diperuntukkan dalam seksyen 23(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Kuala Lumpur) 1984.

Menurut seksyen 23(3) dan (4) Akta, dalam memberikan keizinan, Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa perkara dan antaranya ialah mengapa perkahwinan poligami ini patut atau perlu, keadaan kewangan suami, sama ada suami boleh berlaku adil terhadap isteri-isteri, sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isteri telah diperolehi dan perkahwinan tersebut tidak akan mengakibatkan darar syarie kepada isteri sedia ada.

Dalam kes puan, sekiranya suami telah berkahwin tanpa keizinan Mahkamah, ia merupakan satu kesalahan di bawah undang-undang. Mengikut seksyen 123 Akta, jika sabit kesalahan dia akan dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada RM1000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan.

Walaupun undang-undang ada mengatakan bahawa Mahkamah akan memanggil puan untuk mendapatkan pandangan puan terlebih dahulu dalam mendapatkan kebenarannya bagi berpoligami, namun ia hanyalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Ia bukanlah faktor penentu untuk mendapat keizinan Mahkamah.

Tetapi suami puan harus membuktikan bahawa dia dapat memenuhi kesemua syarat dan keperluan di bawah seksyen 23 Akta. Ini telah diputuskan oleh Jawatankuasa Ulang Bicara Selangor dalam kes Rajamah lwn Abd Wahab (1990) JH 171. Oleh sebab suami gagal membuktikan bahawa dia dapat memenuhi kesemua syarat dan keperluan tersebut, Mahkamah menolak permohonan suami untuk berpoligami.

Alasan
Berpoligami atau tidak, adalah menjadi kewajipan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Surah Al-Nisaa ayat 34 yang bermaksud, Kaum lelaki akan menjaga kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.

Poligami tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak memberikan nafkah. Sebab itulah Mahkamah Syariah di Malaysia menetapkan perlunya seorang suami mendapatkan kebenaran Mahkamah sebelum berpoligami. Ini untuk mengelakkan ketidakadilan. Keadilan merupakan perkara utama dalam berpoligami. Allah telah berfirman dalam surah Al-Nisaa ayat 3 yang bermaksud Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah seorang sahaja.

Undang-undang telah memperuntukkan bahawa Mahkamah mempunyai kuasa untuk memerintah seorang suami untuk membayar nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Seksyen 59(1) memperuntukkan kuasa ini. Oleh itu puan boleh memohon kepada Mahkamah Syariah untuk tuntutan nafkah. Puan boleh menyatakan bahawa nafkah tidak diterima semenjak suami berpoligami sebagai alasan permohonan. Puan perlu menyenaraikan tuntutan nafkah yang diperlukan sebagai contoh bil elektrik, air, telefon, bas sekolah anak-anak, yuran persekolahan, belanja harian persekolahan anak-anak, pakaian, kelengkapan rumah, perbelanjaan harian puan, dan lain-lain lagi. Tanggungjawab suami ke atas nafkah isteri dan anak adalah berterusan walaupun isteri bekerja. Ia tidak bermakna suami boleh lepas tangan dan tidak membayar nafkah.

Seksyen 128 Akta memperuntukkan bahawa seorang suami yang tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri telah melakukan satu kesalahan dan boleh didenda tidak lebih daripada RM1000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Walaupun puan telah membuat aduan di Pejabat Agama, namun Pejabat Agama hanyalah berperanan memberi kaunseling atau nasihat atas masalah puan. Puan perlu ke Mahkamah Syariah untuk membuat tuntutan nafkah kerana hanya Mahkamah Syariah yang berkuasa memberi perintah kepada suami puan.

Puan dinasihatkan supaya menuntut keadilan di Mahkamah Syariah kerana ternyata suami puan tidak berlaku adil setelah dia berpoligami.

Panel Peguam Sisters In Islam.
This news item is from Sisters In Islam
( http://www.sistersinislam.org.my/news.php?extend.429 )