News Item: : Suami lepas tangan selepas berpoligami
(Category: Legal services > Legal column > Poligami)
Posted by
Friday 17 March 2006


Soalan:
Suami saya telah bernikah lagi tanpa pengetahuan saya. Dia telah bernikah di sempadan Thailand. Dia sebenarnya tidak mampu untuk berkahwin lagi dengan duit gajinya sebagai seorang penghantar surat. Nasib baiklah saya bekerja, boleh juga kami anak-beranak hidup, kalau mengharapkan dia seorang memang tidak cukup untuk menampung hidup kami. Kini, apabila sudah ada isteri baru, langsung dia tidak mengambil tahu tentang saya dan anak-anak. Tetapi suami enggan melepaskan saya. Katanya, dia masih sayangkan saya. Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat sekarang?


Jawapan:
Masalah puan ini dikongsi oleh ramai wanita di Malaysia. Ini kerana wujudnya peruntukan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang membenarkan seorang suami melangsungkan perkahwinan poligami tanpa kebenaran mahkamah syariah dan tanpa pengetahuan isterinya.

Walaupun ia adalah satu kesalahan di sisi undang-undang, tetapi jumlah dendanya yang sedikit (maksimum RM1,000) tidak mencegah langsung kegiatan seperti ini.

Peruntukan ini bertujuan memelihara hak-hak isteri kedua dan anak-anak yang lahir daripada perkahwinan tersebut. Malangnya, apabila disalahgunakan, ia akan mendatangkan ketidakadilan kepada kedua-dua keluarga, terutama keluarga isteri pertama seperti dalam kes puan ini.

Puan masih mempunyai pilihan walaupun suami enggan melepaskan dengan cara baik. Mengikut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Seksyen 2 mentakrifkan fasakh sebagai pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh hukum syarak mengikut seksyen 53.

Mengikut seksyen 53 enakmen tersebut, puan boleh mengguna pakai subseksyen (h)(vi) iaitu lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isterinya menderita, dengan tidak melayani isterinya secara adil mengikut kehendak-kehendak hukum syarak, bagi suami yang berpoligami.

Selain itu, puan boleh menggunakan alasan subseksyen (1)(b) iaitu suami telah cuai atau tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan. Satu lagi pilihan yang boleh puan ambil ialah mengemukakan tuntutan perceraian taklik, iaitu perceraian kerana suami melanggar perjanjian.

Di Malaysia, walaupun akta dan enakmen membenarkan pasangan suami isteri menambah taklik sedia ada yang telah dirangka oleh kerajaan, namun, tidak ramai yang tahu tentang peruntukan ini.

Di Melaka, taklik standard yang disediakan adalah berbunyi seperti berikut:
Bahawa adalah saya (nama suami) dengan sesungguhnya telah melafazkan taklik yang berbunyi:
A. Tiap-tiap kali saya tinggalkan isteri saya (nama isteri) lamanya tempoh empat bulan berturut-turut;
B. Atau saya tidak memberi nafkah yang wajib kepadanya lamanya empat bulan atau lebih;
C. Atau saya menyakiti tubuh badannya;
D. Atau saya tidak mempedulikan lamanya empat bulan, maka bolehlah isteri saya itu mengadukan kepada mana-mana kadi dan jika disabitkan oleh kadi akan aduannya maka gugurlah talak saya satu.

Oleh itu, puan boleh menggunakan alasan bahawa suami tidak memberikan nafkah yang wajib selama empat bulan atau lebih untuk permohonan taklik puan.

Dalam tindakan tuntutan fasakh dan taklik ini, puan haruslah membuktikan kepada mahkamah syariah tentang ketidakadilan dan kegagalan suami puan memberikan nafkah selama tiga bulan (atau empat bulan dalam tuntutan taklik).

Panel Peguam Sisters In Islam.This news item is from Sisters In Islam
( http://www.sistersinislam.org.my/news.php?extend.432 )